Workshop đột phá tuyển dụng

Tất cả các câu hỏi “Làm sao” khi học và làm quảng cáo Facebook đều được giải đáp tận tình cùng chuyên gia tại Workshop “Tạo quảng cáo Facebook hiệu quả”