• Phương pháp tính lương
  • Xây dựng chính sách lương thưởng
  • Hình thức chấm công và trả lương

  • Tổng quan về phương pháp lương 3P

Hãy tham gia ngay khóa học C&B và CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG tại BMG! Với giáo trình đào tạo thực chiến, dựa trên chức năng thực tiễn cần có của một chuyên viên nhân sự tại Doanh nghiệp, bạn có thể tự tin áp dụng được ngay vào công việc thực tế sau khi hoàn thành khoá học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Các hình thức chấm công và trả lương.
– Xây dựng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.
– Xây dựng bảng lương và theo dõi quỹ lương hàng tháng.
– Thực hành: Hướng dẫn lập Bảng tính lương hàng tháng.

THỜI GIAN HỌC

KHÓA HỌC C&B VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG
DÀNH CHO AI

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Nhận chứng chỉ giá trị toàn quốc

Tham gia Workshop, Event miễn phí

Cam kết hỗ trợ việc làm

Học lại bảo hành không giới hạn

Giảng viên sửa bài theo từng ngành của học viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

** ĐĂNG KÝ TRƯỚC 4 TUẦN **

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

BMG Business Training – A memeber of BrainGroup
Địa chỉ: Tầng 3 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, HCM
Hotline: 0909 516 516
Website: https://bmg.edu.vn