• Kỹ năng tuyển dụng hiệu quả
  • Thu thập thông tin theo mô hình STAR
  • Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo
  • Phương pháp lập kế hoạch đào tạo

Hãy tham gia ngay khóa học TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TÁO HIỆU QUẢ tại BMG! Với giáo trình đào tạo thực chiến, dựa trên chức năng thực tiễn cần có của một chuyên viên nhân sự tại Doanh nghiệp, bạn có thể tự tin áp dụng được ngay vào công việc thực tế sau khi hoàn thành khoá học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Hiểu quy trình tuyển dụng .
– Phương pháp lựa chọn ứng viên.
– Phân tích quy trình tuyển dụng.
– Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc, Quy trình, Quy định.

– Trong Cuộc Phỏng Vấn.
– Phương pháp xây dựng các câu hỏi phỏng vấn ứng viên.
– Các loại phương pháp phỏng vấn.
– Đặt câu hỏi để xác định đúng khả năng thật sự của ứng viên.
– Thu thập thông tin theo mô hình STAR (Situation/ Task – Action – Result).
– Tìm nhân viên biết “chung vai sát cánh”.
– Lưu ý chuẩn bị những thông tin về công ty.
– Lưu ý trong quá trình phỏng vấn.
– Những vấn đề nên và không khi phỏng vấn.
– Thể hiện hình ảnh công ty đối với ứng viên.
– Những việc cần hỗ trợ ứng viên trong giai đoạn thử việc.

– Tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các phòng ban.
– Lập kế hoạch đào tạo nội bộ.
– Triển khai các chương trình đào tạo.
– Đánh giá hiệu quả đào tạo.

THỜI GIAN HỌC

KHÓA HỌC TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ
DÀNH CHO AI

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Nhận chứng chỉ giá trị toàn quốc

Tham gia Workshop, Event miễn phí

Cam kết hỗ trợ việc làm

Học lại bảo hành không giới hạn

Giảng viên sửa bài theo từng ngành của học viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

** ĐĂNG KÝ TRƯỚC 4 TUẦN **

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

BMG Business Training – A memeber of BrainGroup
Địa chỉ: Tầng 3 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, HCM
Hotline: 0909 516 516
Website: https://bmg.edu.vn