KHÓA HỌC C&B VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

HỌC OFFLINE HỖ TRỢ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ NGAY Bạn có đang TÌM KIẾM khóa học C&B và Chính sách lương thưởng chuyên sâu: Phương pháp tính lương Xây dựng chính sách lương thưởng Hình thức chấm công và trả lương Tổng quan về phương pháp lương 3P Hãy tham gia… Continue reading KHÓA HỌC C&B VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

KHÓA HỌC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

HỌC OFFLINE HỖ TRỢ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ NGAY Bạn có đang TÌM KIẾM khóa học Tuyển dụng và Đào tạo hiệu quả chuyên sâu: Kỹ năng tuyển dụng hiệu quả Thu thập thông tin theo mô hình STAR Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo Phương pháp lập kế… Continue reading KHÓA HỌC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

KHÓA HỌC THỰC HÀNH LÀM BHXH

HỌC OFFLINE HỖ TRỢ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ NGAY Bạn có đang TÌM KIẾM khóa học nâng cao các nghiệp vụ về BHXH: Giải quyết hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT Phương pháp điều chỉnh theo BHXH Các quy định luật LĐ, Thuế TNCN Thực hành xử lí các tình huống phát… Continue reading KHÓA HỌC THỰC HÀNH LÀM BHXH

KHÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI

HỌC OFFLINE HỖ TRỢ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ NGAY Bạn có đang TÌM KIẾM khóa học Phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI chuyên sâu: Phương pháp xây dựng mục tiêu các phòng ban Xây dựng hệ thống đánh giá KPI Hệ thống đánh giá BSC-KPIs thực tiễn Hãy tham gia… Continue reading KHÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

HỌC ONLINE HỖ TRỢ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ NGAY Bạn có đang TÌM KIẾM khóa học đào tạo trọn bộ nghiệp vụ NHÂN SỰ chuyên sâu: Giải quyết hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT Quy định luật Lao động, thuế TNCN Cách tính lương và chế độ lương thưởng cho người lao… Continue reading KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP