• Phương pháp xây dựng mục tiêu các phòng ban
  • Xây dựng hệ thống đánh giá KPI
  • Hệ thống đánh giá BSC-KPIs thực tiễn

Hãy tham gia ngay khóa học CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP tại BMG! Với giáo trình đào tạo thực chiến, dựa trên chức năng thực tiễn cần có của một chuyên viên nhân sự tại Doanh nghiệp, bạn có thể tự tin áp dụng được ngay vào công việc thực tế sau khi hoàn thành khoá học.

THỜI GIAN HỌC

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Nhận chứng chỉ giá trị toàn quốc

Tham gia Workshop, Event miễn phí

Cam kết hỗ trợ việc làm

Học lại bảo hành không giới hạn

Giảng viên sửa bài theo từng ngành của học viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

** ĐĂNG KÝ TRƯỚC 4 TUẦN **

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

BMG Business Training – A memeber of BrainGroup
Địa chỉ: Tầng 3 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, HCM
Hotline: 0909 516 516
Website: https://bmg.edu.vn